Gelear

Nøring kan tilby Ripsgele og Rognebærgele. Begge geleane er laga av kortreiste bær – med frisk og naturleg smak

  • Ripsgele
    212 ml
    Innhald: Rips og sukker
  • Rognebærgele
    120 ml
    Innhald: Rognebær og sukker.